Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.

619 806 ha

  • De helft van Vlaanderen bestaat uit landbouwgrond.
  • Meer dan de helft ervan wordt ingezet voor de productie van veevoer.

Wat zien we?

De totale landoppervlakte ingezet voor landbouw bedraagt met 619 805 hectare ongeveer de helft van Vlaanderen. Hiervan wordt 55% gebruikt als weilanden en voor de productie van maïs, beiden in functie van dierenvoeders. Deze fractie is sinds 2010 vrijwel ongewijzigd gebleven.Waar willen we naartoe?

In Vlaanderen is er een grote druk op ruimte omwille van de hoge bevolkingsdichtheid, de ruimtelijke versnippering en de diverse behoeften vanuit verschillende sectoren. Afwegingen hoeveel land er voor de productie van voedsel ingezet dient te worden zijn niet evident, ook niet vanuit circulair standpunt. Voor een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voor voedselproductie zou een circulair uitgangspunt kunnen zijn om dieren zoveel mogelijk te voederen met overschotten en/of via begrazing van minder productieve graslanden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt. De gegevens zijn afkomstig van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en zijn opgemaakt op basis van de landbouwgegevens van Statbel.

Ontdek meer topics

Waterverbruik in de landbouwsector
66,2 miljoen m³

Waterverbruik in de landbouwsector

Deze indicator geeft het waterverbruik in de Vlaamse landbouwsector weer en identificeert de bronnen van dit water.
Verbruik van stikstof in de landbouwsector
147,4 kton

Verbruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op stikstofgebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Verbruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Verbruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op fosfor gebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Productie en verbruik van dierlijke meststoffen
140% (N) - 150% (P)

Productie en verbruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de dierlijke mestproductie en het verbruik van dierlijke meststoffen in...
Energieverbruik in de landbouwsector
32,16 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Verbruik van grondstoffen voor diervoeders
7 980 kiloton

Verbruik van grondstoffen voor diervoeders

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid en afkomst van grondstoffen die verbruikt worden in de productie van diervoeders...
Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit

Deze indicator toont de evolutie van een aantal bodemparameters die een rol spelen bij de groei van gewassen.