Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.

617 081 ha

  • Meer dan de helft van de landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van veevoeder.
  • 36% van de totale oppervlakte zijn graslanden en 20% wordt gebruikt voor maïsproductie.

Wat zien we?

De hoeveelheid landbouwgrond en de manier waarop die gebruikt wordt, is de laatste tien jaar relatief stabiel gebleven. Het overgrote merendeel van de grond wordt gebruikt voor de productie van voeding en veevoeders. Zoals de grafiek hieronder illustreert, wordt meer dan de helft daarvan gebruikt voor de productie van veevoeder.Waar willen we naartoe?

In een circulair model willen we ervoor zorgen dat de landbouwproductie georganiseerd wordt volgens de specifieke kenmerken van een bepaald gebied. Momenteel bestaan zulke locatiecriteria enkel voor de veehouderij om de uitstoot van stikstof te beperken.

Daarnaast streven we ernaar om het gebruik van landbouwgrond voor veevoeder te verminderen zodat die grond gebruikt kan worden voor de productie van voeding of terug omgezet kan worden in natuurgebied. Om dat te bereiken moet de productie van veevoeder in Vlaanderen efficiënter. Het is immers niet de bedoeling om veevoeder te importeren uit andere landen aangezien ook dat weer een significante impact op het milieu zou hebben.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt. De gegevens zijn afkomstig van het Departement Landbouw en Visserij.

Ontdek meer topics

Totale waterverbruik
61 miljoen m³

Totale waterverbruik

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouwsector wordt gebruikt en waar dit water vandaan komt.
Duurzaam waterverbruik
37%

Duurzaam waterverbruik

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is.
Gebruik van stikstof in de landbouwsector
147,2 kton

Gebruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast geeft hij weer...
Gebruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Gebruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van fosfor gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast toont hij ook...
Productie en gebruik van dierlijke meststoffen
137% (N) - 147% (P)

Productie en gebruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de mestproductie van het vee en het gebruik van dierlijke...
Energieverbruik in de landbouwsector
31,7 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Ruimtelijke verdeling
50% landbouwgrond

Ruimtelijke verdeling

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen.
Gebruik van diervoeders
7 756 kton

Gebruik van diervoeders

Deze indicator schetst een beeld van enerzijds de totale productie van mengvoeders in België en anderzijds het aandeel restmaterialen...
Bodemgebruik in Vlaanderen

Bodemgebruik in Vlaanderen

Deze indicator toont de evolutie van enerzijds 7 bodemnutriënten die een rol spelen voor de groei van gewassen en...