Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid en het soort bouwafval maar ook naar de verwerkingsprocessen van dit afval.

96,9%

  • In 2018 was er in Vlaanderen een totale hoeveelheid van 7 601 486 ton bouwafval. Het grootste deel was afkomstig uit de bouwsector.
  • Meer dan 96% van dit afval wordt opnieuw gebruikt als secundaire grondstof of verbrand in het kader van energierecuperatie.

Wat zien we?

In 2018 was de bouwsector verantwoordelijk voor de productie van 4.496.003 ton bouwafval. Het grootste deel daarvan (59%) was inert afval zoals tegels, bakstenen en dergelijke. In 72% van de gevallen is het onduidelijk hoe dit afval verwerkt werd (zie onderstaand taartdiagram).

In de grafiek hieronder zien we dat 96,9% van het bouwafval dat in 2016 gerapporteerd werd door OVAM, ook gerecycleerd werd. Bovendien blijft dit cijfer relatief constant doorheen de jaren. Niet alleen wat betreft recyclage maar ook op vlak van hergebruik en energierecuperatie.Waar willen we naartoe?

Bouwafval wordt veroorzaakt door constructie- en afbraakwerken en gemeentelijke activiteiten. In een circulaire economie is het belangrijk dat deze materialen gerecupereerd worden om de vraag naar primaire grondstoffen te verminderen. Een groot deel van het bouwafval kan namelijk opnieuw gebruikt worden, zonder dat er nieuwe materialen moeten worden aangeboord.

We moeten wel rekening houden met de kwaliteit van gerecupereerde materialen aangezien dit ook een invloed heeft op het recyclagepotentieel. Hoe lager de kwaliteit, hoe vaker materialen gedowncycled of verbrand worden. In een circulaire economie streven we juist naar de omgekeerde beweging: materialen met een hoge kwaliteit en een voorkeur voor upcycling.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel en wat voor bouwafval geproduceerd wordt in Vlaanderen. Daarnaast biedt hij meer inzicht in de recyclagegraad van dit afval en hun potentieel als secundaire grondstoffen. De gegevens zijn afkomstig van OVAM.

Ontdek meer topics

Gemiddelde levensduur van gebouwen
57,2 jaar

Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft...
Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte
7 156 m²/ha

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat...
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Verwarmingsefficiëntie van gebouwen
389 kWh/m²

Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal verhuurde sociale woningen
156 744 sociale woningen

Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een...
Aantal renovaties en reparaties
19 851 vergunningen

Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te...