Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen.

96%

De recyclagegraad in België ligt de voorbije jaren zeer hoog.

Wat zien we?

Doorheen de jaren wordt ongeveer 96% van het bouw- en sloopafval gerecycleerd in België. We kunnen aannemen dat het cijfer voor Vlaanderen gelijkaardig is.Waar willen we naartoe?

Bouwafval wordt veroorzaakt door constructie- en afbraakwerken en gemeentelijke activiteiten. In een circulaire economie is het belangrijk dat deze materialen gerecupereerd worden om de vraag naar primaire grondstoffen te verminderen. Een groot deel van het bouwafval kan namelijk opnieuw gebruikt worden zonder dat er nieuwe materialen moeten worden aangeboord. De kwaliteit en samenstelling van de stromen staat evenwel in verhouding tot de hoogwaardigheid van de volgende toepassing ervan. In een circulaire economie proberen we downcycling zoveel als mogelijk te vermijden. Er zijn op dit moment maar weinig data beschikbaar om de hoogwaardigheid van de herinzet van materiaalstromen uit constructie- en afbraakwerken in kaart te brengen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de recyclagegraad van bouw- en sloopafval van België weer. De gegevens werden ontvangen via de OVAM, gebaseerd op data van Eurostat.

Ontdek meer topics

Gemiddelde leeftijd van gebouwen
58,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gebouwen

Deze indicator geeft de gemiddelde leeftijd van gebouwen in Vlaanderen weer.
Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte
0,24 - 7,6 m² / m² perceel

Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bewoonbare oppervlakte een gebouw biedt ten opzichte van het perceel dat een gebouw inneemt....
Energie-efficiëntie van gebouwen
313 kWh/m²

Energie-efficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft een indruk van de energie-efficiëntie van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal sociale woningen
157 504 sociale woningen

Aantal sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen beschikbaar en verhuurd zijn in Vlaanderen.
Aantal renovaties
21 077 vergunningen

Aantal renovaties

Deze indicator toont het jaarlijkse aantal renovatievergunningen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen.