Gebruiksstatus van EEA in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van elektrische en elektronische apparaten (EEA) in huishoudens.

90% in gebruik

  • 83% van de ongebruikte goederen functioneerde nog naar behoren

Wat zien we? 

In 2022 was 90% van de EEA-goederen in bezit in Belgische huishoudens effectief in gebruik. Dit is een voortzetting van de stijgende trend die al werd waargenomen in de vorige bezitsmeting in 2019; in 2015 bedroeg het gebruik slechts 83%. Onder de verschillende EEA-categorieën hadden witgoed (93%) en de nieuw toegevoegde categorie ‘verlichting en overige’ (94%) de hoogste gebruikspercentages. Ook is er een toename te zien in het gebruik van ICT-goederen (88%) en bruingoed (85%) ten opzichte van de vorige bezitsmeting. Doe-het-zelf & tuingoederen en de categorie overige items, waaronder speelgoed en sportapparatuur, werden het vaakst ongebruikt opgeborgen, zelfs als ze nog werkten.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar het verminderen van nieuwe grondstoffen die nodig zijn voor het invullen van onze behoeftes. Het doel is om EEA zo lang mogelijk in de omloop te houden en de gebruiksefficiëntie en -intensiteit ervan te verhogen. Goed werkende EEA die niet langer worden gebruikt kunnen beter worden uitgeleend of tweedehands verkocht, waardoor de gebruiksintensiteit toeneemt en de noodzaak voor de productie van nieuwe apparaten afneemt. Defecte EEA dienen gerepareerd te worden om hun functionaliteit te herstellen of gerecycled te worden om de materialen zo hooogwaardig mogelijk terug te winnen. Nieuwe bedrijfsmodellen zoals de deeleconomie en product-as-a-service vormen alternatieve oplossingen om de efficiëntie en intensiteit van het gebruik van EEA-goederen te verhogen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de gebruiksstatus van EEA-goederen in Belgische gezinnen. De gegevens werden aangeleverd door Recupel en zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse bezitsmeting.

Ontdek meer topics

Huishoudelijk EEA nieuw op de markt
14,7 stuks per inw.

Huishoudelijk EEA nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht....
EEA in huishoudens
224 miljoen stuks

EEA in huishoudens

Deze indicator geeft het aantal elektrische en elektronische apparaten (EEA) weer dat zich in huishoudens bevindt.