Hergebruik van textiel via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.

17,1 kton

  • Almaar meer textiel wordt ingezameld door de erkende kringloopcentra; in 2022 bedroeg dit 17,1 kton.
  • De hoeveelheid textiel dat terug verkocht werd ligt al een aantal jaren rond 4 kton.

Wat zien we?

In 2022 werd er 17,1 kton textiel ingezameld, wat een stijging betekent ten opzichte van de jaren daarvoor. De hoeveelheid textiel die opnieuw verkocht werd ligt al een aantal jaren rond 4 kton en is de laatste jaren lichtjes gestegen tot 4,4 kton in 2022. Dit komt onder meer door een betere kwaliteit en meer inzet op boetieks en diverse verkoopsvormen. Concreet werd in 2022 slechts 26% van het ingezamelde textiel terug verkocht.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is hergebruik een essentiële strategie: het verlengt de levensduur van producten waarin ze zo lang mogelijk functioneel blijven. Meer hergebruik betekent dat vermeden wordt dat producten voortijdig afval worden. Bovendien kunnen ze idealiter de plaats innemen van nieuwe producten die anders gekocht zouden worden.

In het Lokaal Materialenplan 2023-2030 staat als doelstelling vermeld dat Vlaanderen doorheen de planperiode het hergebruik van een aantal specifieke productgroepen (waaronder textiel) opvolgt.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft het hergebruik van textiel weer in Vlaanderen via de erkende kringloopcentra, het officiële hergebruiksnetwerk in Vlaanderen. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton; het hergebruik wordt ook afgezet ten opzichte van het aantal inwoners. De data voor deze indicator werden aangeleverd door de OVAM.

Deze cijfers onderschatten het reële hergebruik omdat mensen zich naast kringloopcentra ook tot informele kanalen wenden. Deze kanalen worden wel opgenomen in de berekening van het totale hergebruik in Vlaanderen.

Ontdek meer topics

Hergebruik via de kringloopcentra
6 kg per inw.

Hergebruik via de kringloopcentra

Deze indicator toont hoeveel goederen er ingezameld en verkocht worden voor hergebruik door de erkende kringloopcentra in Vlaanderen.
Hergebruik van meubels via de kringloopcentra
21,9 kton

Hergebruik van meubels via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.
Hergebruik van EEE via de kringloopcentra
16,5 kton

Hergebruik van EEE via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel elektrische en elektronische apparaten de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.