Waterverbruik

Water is een essentiële hulpbron voor de mens en de economie. Omdat het hier gaat om een eindige hulpbron, is het belangrijk om de waterkringlopen te sluiten. Dat kan door bijvoorbeeld maximaal in te zetten op zuivering en hergebruik. Een vermindering van het waterverbruik sluit dan ook nauw aan bij de circulaire gedachte.

748,8 miljoen m³

Terwijl het verbruik van grondwater en leidingwater lichtjes daalt, stijgt het verbruik van andere soorten water zoals oppervlaktewater en regenwater.

Wat zien we?

De cijfers tonen geen duidelijke tendens voor het waterverbruik in de periode tussen 2000 en 2018. Over het algemeen zien we in die periode wel een daling van het verbruik van grondwater en leidingwater. Na 2019 stijgt het verbruik van het oppervlaktewater, wat toegeschreven kan worden aan een nieuwe installatie voor vloeibaar gas in Zeebrugge. Verder zien we dat ook het verbruik van andere soorten water (bv. regenwater, water van producten) stijgt.Waar willen we naartoe?

Hoewel de Vlaamse regering geen doelstellingen heeft gekoppeld aan waterverbruik, is het toch interessant om te streven naar een daling. Vlaanderen gebruikt momenteel een combinatie van sensibilisering, heffingen en vergunningen om het waterverbruik in de goede richting te sturen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het totale waterverbruik (excl. koelwater) voor menselijke activiteiten in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij berekent het jaarlijkse verbruik van de verschillende soorten water, zoals grondwater, leidingwater of oppervlaktewater, aan de hand van enquêtes, gefactureerde verbruiken, heffingsgegevens en aannames.

Ontdek meer topics

Materiaalinzet door de Vlaamse economie (DMI)
342,3 miljoen ton

Materiaalinzet door de Vlaamse economie (DMI)

De Vlaamse materiaalinzet of Direct Material Input (DMI) toont het totale materiaalverbruik door Vlaamse bedrijven en huishoudens. Het is...
Materiaalconsumptie door de Vlaamse economie (DMC)
132,3 miljoen ton

Materiaalconsumptie door de Vlaamse economie (DMC)

De Vlaamse materiaalconsumptie of Domestic Material Consumption (DMC) geeft weer hoeveel materialen de Vlaamse economie direct consumeert. De Vlaamse...