Waterverbruik

Water is een essentiële hulpbron voor de mens en de economie. Omdat het hier gaat om een eindige hulpbron, is het belangrijk om de waterkringlopen te sluiten. Dat kan door bijvoorbeeld maximaal in te zetten op zuivering en hergebruik. Een vermindering van het waterverbruik sluit dan ook nauw aan bij de circulaire gedachte.

739 miljoen m³

Het totale verbruik stijgt lichtjes doorheen de jaren. Daarbinnen stijgt vooral het verbruik van hemelwater en oppervlaktewater, terwijl het verbruik van grondwater daalt.

Wat zien we?

We zien een lichte stijging van het totale waterverbruik tot en met 2020; de zeer natte zomer van 2021 verklaart de lagere waarde van het laatste datapunt. Binnen het totale verbruik zien we een daling van het verbruik van grondwater en een toename van het verbruik van hemelwater, o.a. door de verplichting van een regenwaterput bij (ver)nieuwbouw sinds 2004. Voor oppervlaktewater zien we een lichte stijging sinds 2009; de latere toename komt vooral door een nieuwe lpg-installatie in Zeebrugge. Het verbruik van leidingwater is min of meer constant gebleven gedurende de laatste jaren.Waar willen we naartoe?

Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur. Hoewel de Vlaamse regering geen doelstellingen heeft gekoppeld aan waterverbruik, is het toch interessant om te streven naar een daling. Vlaanderen gebruikt momenteel een combinatie van sensibilisering, heffingen en vergunningen om het waterverbruik in de goede richting te sturen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het totale waterverbruik (excl. koelwater) voor menselijke activiteiten in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij berekent het jaarlijkse verbruik van de verschillende soorten water, zoals grondwater, leidingwater of oppervlaktewater, aan de hand van enquêtes, gefactureerde verbruiken, heffingsgegevens en aannames.

Ontdek meer topics

Materiaalinzet in de Vlaamse economie (DMI)
341 miljoen ton in 2021

Materiaalinzet in de Vlaamse economie (DMI)

Met Vlaamse materiaalinzet (Direct Material Input of DMI) bedoelen we alle materialen die fysiek de Vlaamse economie binnenkomen voor...
Materiaalconsumptie door de Vlaamse economie (DMC)
164 miljoen ton (24,7 t/inw.)

Materiaalconsumptie door de Vlaamse economie (DMC)

De Vlaamse materiaalconsumptie of Domestic Material Consumption (DMC) geeft weer hoeveel materialen binnen Vlaanderen verbruikt worden. Dit gaat zowel...