Materialenvoetafdruk huisvesting

De materialenvoetafdruk beschrijft de grondstoffen die direct én indirect, via de voorketens in binnen- en buitenland, nodig zijn voor de finale consumptie binnen het domein huisvesting.

5 t/inw.

  • Twee derde zit in investeringen in woongelegenheden.
  • Energieverbruik maakt ca. 14% van de voetafdruk uit.

Wat zien we?

In 2021 waren investeringen in woongelegenheden, waaronder ook renovaties vallen, goed voor ongeveer twee derde van de voetafdruk. In absolute zin lag deze waarde hoger tussen 2016 en 2018. De voetafdruk van het energieverbruik maakt in 2021 ca. 14% uit van het totaal. Deze waarde schommelt en lag in absolute zin ca. 10% lager in 2021 ten opzichte van 2015. Per capita is de totale voetafdruk in 2021 5 ton per capita, ongeveer 10% lager dan in 2015.

Waar willen we naartoe?

De materialenvoetafdruk brengt bij uitstek het verbruik van materialen binnen en buiten Vlaanderen voor de invulling van de behoeften in verband met huisvesting in beeld. Aan dit verbruik zijn milieu-impacten verbonden zoals bijvoorbeeld broeikasgasemissies of emissies gerelateerd aan afval. De Vlaamse Overheid heeft een overkoepelende doelstelling aangenomen voor de totale materialenvoetafdruk: deze moet in 2030 met 30% verminderd zijn en in 2050 met 75%.

Wat meet deze indicator?

De cijfers tonen de directe en indirecte materiaalverbruiken gelinkt aan consumptie binnen Vlaanderen binnen de domeinen huisvesting en investeringen in woongelegenheden. De cijfers werden verkregen via een methodologie gebaseerd op input-output analyse. Op basis van het interregionale model voor het datajaar 2015 werd een tijdreeks gemodelleerd voor een aantal recentere jaren, gebruik makend van jaarlijkse statistieken over de Vlaamse en Belgische economie. Op deze manier is het mogelijk om een macro-economische tijdsreeks van de materialenvoetafdruk te analyseren en de totale voetafdruk op te splitsen volgens consumptiedomeinen en -activiteiten. De methodologie is verschillend van deze gebruikt voor de berekening van de RMC.

Ontdek meer topics

Uitstoot van gebouwen en woningen
14 662 kton CO₂-eq.

Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO₂ en fijnstof die samenhangt met het gebruik van gebouwen....