Open ruimte

Deze indicator meet de hoeveelheid open ruimte in Vlaanderen en hoe die geëvolueerd is. Door hier een duidelijker beeld van te scheppen, krijgen we meer inzicht in de manier waarop bebouwing druk legt op het milieu.

974 807 ha

In 2019 was er in Vlaanderen nog 974 807 ha open ruimte. Het grootste deel daarvan deed dienst als landbouwgrond.

Wat zien we?

De voorbije jaren is er een daling te zien in de hoeveelheid onbebouwde oppervlakte in Vlaanderen. Dat is het rechtstreekse gevolg van de stijgende bebouwingsgraad. Terwijl er in 2015 nog 984.358 ha open ruimte was in Vlaanderen, was dit in 2019 al gedaald naar 974.807 ha.

Het grootste deel van deze open ruimte doet nu dienst als landbouwgrond (63.5%), daarnaast bestaat ze nog uit voor 11% uit bossen. De overige 25.4% is niet gedefinieerd.Waar willen we naartoe?

Bebouwde oppervlaktes hebben een invloed op de natuurlijke koolstof- en watercyclus. De gevolgen daarvan laten zich voelen onder de vorm van onder meer hogere emissies en waterschaarste. In een circulaire economie willen we de open ruimte behouden om de invloed op de natuurlijke cycli te beperken terwijl er wel voldaan wordt aan de menselijke behoeften. Om minder open ruimte in te nemen moeten we streven naar een efficiënter gebruik van de oppervlakte. 

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de verdeling aan tussen de hoeveelheid bebouwde oppervlakte en open ruimte in Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Bebouwde oppervlakte
391 582 ha

Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel oppervlakte er in Vlaanderen bebouwd is en geeft meer informatie over de mate van...
Grondstof-, brandstof- en waterreserves
911 900 kton zand

Grondstof-, brandstof- en waterreserves

Deze indicator geeft aan hoe de materialenreserves die nodig zijn voor het gebouwenpark in Vlaanderen ervoor staan. Op die...
Emissieconcentraties
415 ppm CO₂

Emissieconcentraties

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.