Open ruimte

Deze indicator meet de hoeveelheid open ruimte in Vlaanderen en de evolutie ervan. Zo verkrijgen we meer inzicht in de impact van bebouwing op het milieu.

969 002 ha

In 2022 besloeg de open ruimte in het Vlaamse grondgebied een oppervlakte van 969 002 hectare. Van deze open ruimte wordt bijna twee derde ingenomen door landbouwgrond.

Wat zien we?

In de afgelopen jaren is er een afname van open ruimte in Vlaanderen. In 2022 bedroeg de open ruimte 969 002 hectare, wat een afname van 26 145 hectare betekent ten opzichte van 2010. Het grootste deel van de open ruimte in 2022 bestaat uit landbouwgrond (63,70%), gevolgd door bossen (11,07%). De overige 25,23% van de open ruimte is niet gedefinieerd.Waar willen we naartoe?

Open ruimtes spelen een belangrijke rol in de natuurlijke koolstof- en watercyclus. Een afname ervan laat zich voelen onder de vorm van onder meer hogere emissies en waterschaarste. In een circulaire economie willen we voldoende open ruimte behouden ten behoeve van de natuurlijke cycli terwijl er ook voldaan wordt aan de behoeften van huisvesting en bebouwing. Daartoe moeten we streven naar een efficiënter gebruik van de landoppervlakte. 

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de hoeveel open ruimte aan in Vlaanderen afgeleid uit de kadastrale gegevens. De data zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Bebouwde oppervlakte
393 551 ha

Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel ruimte er in Vlaanderen ingenomen is voor bebouwing en geeft meer informatie over de...
Grondstofreserves

Grondstofreserves

Deze indicator schat de grootte van de Vlaamse grondstoffenvoorraden in.