Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Op die manier krijgen we meer inzicht in de socio-economische impact van huisvesting.

5 456

  • In februari 2014 waren er naar schatting 5 456 daklozen in Vlaanderen.
  • 1 700 van die daklozen waren kinderen.

Wat zien we?

Hoewel er in Vlaanderen en België geen gedetailleerde gegevens bestaan over het aantal daklozen, konden we in 2014 verschillende cijfers afleiden. Tussen januari en februari 2014 maakten er naar schatting 711 volwassenen en 51 kinderen gebruik van de winteropvang en waren er 3.109 volwassen en 1.675 kinderen ingeschreven bij de daklozendienst. We schatten het totale aantal daklozen in diezelfde periode rond 5.456 personen, daarnaast werden in Vlaanderen 599 personen bedreigd met een uithuiszetting.

Waar willen we naartoe?

Dakloos zijn heeft een belangrijke socio-economische impact die verbonden is aan huisvesting. Het kan veroorzaakt worden door verschillende factoren zoals het bestaande woningaanbod en de vastgoedprijzen. Een uitbreiding van het aanbod aan sociale woningen zou de druk op de woningprijzen kunnen verlagen en het voor mensen gemakkelijker kunnen maken om een degelijke woning te vinden. Ook een efficiënter gebruik van de bestaande gebouwen zou een antwoord kunnen bieden op deze problematiek. Toch is er op dit vlak nog meer onderzoek nodig.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen Vlaanderen telde tussen januari en februari 2014. De gegevens zijn afkomstig van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij berekenen dit op basis van het aantal mensen dat gebruikmaakt van de daklozenopvang of die ingeschreven zijn bij de daklozendienst.

Ontdek meer topics

Aantal personen getroffen door uitstoot
96% van de bevolking

Aantal personen getroffen door uitstoot

Deze indicator meet hoeveel mensen er getroffen worden door uitstoot. Dit laat ons toe om te berekenen wat de...
Aantal personen bedreigd door waterschaarste
3 221 563

Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator...