Hergebruik via de kringloopcentra

Deze indicator toont hoeveel goederen er ingezameld en verkocht worden voor hergebruik door de erkende kringloopcentra in Vlaanderen.

6 kg per inw.

  • In 2022 werden 85 kton goederen ingezameld, hiervan werd 40 kton terug in circulatie gebracht.
  • Per capita zien we een stijging tot 6 kg per inwoner.

Wat zien we? 

Tussen 2010 en 2022 steeg de hoeveelheid goederen  die ingezameld werd  door de kringloopcentra tot 85,4 kton. De hoeveelheid goederen  die verkocht werd via de kringloopcentra is in diezelfde periode ook gestegen, tot 40 kton in 2022. Voor beide cijfers zien we een dip in het coronajaar 2020; de trends hebben zich daarna hersteld. Doorheen de jaren ligt de verhouding van beide cijfers tussen 40 en 47%. Uitgedrukt per capita is het hergebruik gestegen tot 6,0 kg per inwoner.

Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is hergebruik een essentiële strategie: het verlengt de levensduur van producten waarin ze zo lang mogelijk functioneel blijven. Meer hergebruik betekent dat vermeden wordt dat producten voortijdig afval worden. Bovendien kunnen ze idealiter de plaats innemen van nieuwe producten die anders gekocht zouden worden.

De doelstelling van 7 kg hergebruik per inwoner tegen 2022 uit het Uitvoeringsplan 2016-2022 werd niet gehaald. Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 stelt als doelstelling dat de kringloopcentra tegen 2030 8 kg hergebruik per inwoner moeten realiseren. De stijgende omzet van kringloopcentra illustreert evenwel het succes ervan.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft het hergebruik weer in Vlaanderen via de erkende kringloopcentra, het officiële hergebruiksnetwerk in Vlaanderen. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton; het hergebruik wordt ook afgezet ten opzichte van het aantal inwoners. De data voor deze indicator werden aangeleverd door de OVAM. Cijfers voor de productgroepen textiel, meubels en elektrische en elektronische apparaten zijn ook beschikbaar.

Deze cijfers onderschatten het reële hergebruik omdat mensen zich naast kringloopcentra ook tot informele kanalen wenden. Deze kanalen worden wel opgenomen in de berekening van het totale hergebruik in Vlaanderen.

Ontdek meer topics

Hergebruik van textiel via de kringloopcentra
17,1 kton

Hergebruik van textiel via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.
Hergebruik van meubels via de kringloopcentra
21,9 kton

Hergebruik van meubels via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.
Hergebruik van EEE via de kringloopcentra
16,5 kton

Hergebruik van EEE via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel elektrische en elektronische apparaten de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.