Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct gedeponeerd afval in straatvuilnisbakken.

29,8 kton

De fractie ervan gedeponeerd in straatvuilbakken is toegenomen tot 40%.

Wat zien we?

De som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct gedeponeerd afval in straatvuilnisbakken kunnen we beschouwen als de best beschikbare benadering van de totale hoeveelheid out-of-home afval die vrijkomt. Over het meetbereik van 2015 tot 2019 is het out-of-home afval met bijna 9% toegenomen tot een totaal van 29,8 kiloton. In 2019 was de waarde het hoogst, met 36,2 kiloton. Dit is een indicatie voor een stijgende zwerfvuildruk. Wel zien we een daling van de opgeruimde hoeveelheid zwerfvuil op de grond (-11%) en een stijging van de proportie van het out-of-home afval dat in de straatvuilnisbakken belandde: 26% van het totaal in 2015, 39% in 2021.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we de hoeveelheid afval zien dalen, en het afval dat toch ontstaat willen we zoveel als mogelijk valoriseren. Voor zowel zwerfvuil als vuilnis in straatvuilbakken is er nog maar weinig valorisatie mogelijk. Voor afval dat buitenhuis ontstaat zijn uiteraard straatvuilbakken de te verkiezen bestemming als selectieve inzameling niet mogelijk blijkt, als bescherming tegen verdere verspreiding van afval in het leefmilieu. Uiteindelijk willen we dat de zwerfvuildruk afneemt, bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal zwerfvuilgevoelige verpakkingen op de markt.

Wat meet deze indicator?

Out-of-home afval is de optelsom van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct gedeponeerd afval in straatvuilnisbakken, uitgedrukt in kiloton. De data werden aangeleverd door de OVAM.

Ontdek meer topics

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval
37 kg per inw.

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid verpakkingen en producten die in de periode 2019-2021 in Vlaanderen in het...
Samengestelde producten in grofvuil
29,5% samengestelde producten

Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in...
Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA
68 miljoen kg

Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA

Deze indicator toont de hoeveelheid afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die jaarlijks door Recupel verwerkt wordt.
Verwerking van end-of-life textiel
60% selectieve inzameling

Verwerking van end-of-life textiel

Deze indicator geeft de hoeveelheid textiel waarvan consumenten in Vlaanderen zich jaarlijks ontdoen via officiële inzamelkanalen en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA
45%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA

Deze indicator toont hoeveel huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) die jaarlijks uit de markt worden gehaald (Out-of-Market, OOM)...