Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA

Deze indicator toont hoeveel huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) die jaarlijks uit de markt worden gehaald (Out-of-Market, OOM) in verhouding tot de hoeveelheid EEA die op de markt zijn gebracht (Put-On-Market, POM).

45%

Doorheen de jaren ligt de verhouding rond 50%.

Wat zien we?

In 2022 bedroeg de verhouding tussen OOM en POM EEA 45,29%. Dit markeerde een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Deze afname kan worden toegeschreven aan enerzijds een daling in de hoeveelheid AEEA-goederen, die in 2022 slechts 67,5 kton bedroeg, het laagste niveau sinds 2010. Anderzijds werd er een grotere hoeveelheid nieuwe EEA op de markt gebracht in 2020 (153 kton) en 2021 (148 kton). De indicator wordt immers berekend op basis van het gemiddelde van de drie voorgaande jaren.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar het zo optimaal mogelijk inzamelen en verwerken van End-of-Life producten. De WEEE-richtlijn (Waste of Electric and Electronic Equipment) is een Europese regelgeving die producenten van EEA verplicht om verantwoordelijkheid op te nemen voor de inzameling van hun producten. Volgens deze richtlijn moet minstens 65% van het gemiddelde gewicht van EEA die in de afgelopen drie jaar op de markt is gebracht in een lidstaat worden ingezameld en verwerkt binnen diezelfde lidstaat. Dit beleid is gericht op het bevorderen van de inzameling en recycling van EEA om de hoeveelheid materiaal die wordt weggegooid of geëxporteerd naar andere landen tot een minimum te beperken.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte EEA Recupel inzamelt in verhouding tot de hoeveelheid nieuwe EEA-goederen die gemiddeld in de afgelopen drie jaar op de markt zijn gekomen. Deze verhouding wordt berekend door de hoeveelheid OOM producten ingezameld in Vlaanderen te delen door de hoeveelheid POM producten die afgeleid wordt van het Belgische cijfer door de verhouding van de bevolking te nemen. De indicator is uitsluitend gebaseerd op de cijfers van Recupel; informele inzamel- en recyclagekanalen zijn niet opgenomen in deze indicator.

Ontdek meer topics

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval
37 kg per inw.

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid verpakkingen en producten die in de periode 2019-2021 in Vlaanderen in het...
Samengestelde producten in grofvuil
29,5% samengestelde producten

Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in...
Schatting hoeveelheid out-of-home afval
29,8 kton

Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct...
Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA
68 miljoen kg

Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA

Deze indicator toont de hoeveelheid afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die jaarlijks door Recupel verwerkt wordt.
Verwerking van end-of-life textiel
60% selectieve inzameling

Verwerking van end-of-life textiel

Deze indicator geeft de hoeveelheid textiel waarvan consumenten in Vlaanderen zich jaarlijks ontdoen via officiële inzamelkanalen en hoe deze...