Herstelsector

Deze indicator brengt een aantal databronnen samen die meer inzicht verschaffen in de herstelsector.

+15% omzet

  • 15% omzetstijging tussen 2015 en 2019.
  • Ook het aantal jobs in professioneel B2C herstel in België is gestegen in die periode.
  • 86% van de professionele herstellers vinden we in Vlaanderen terug, meestal actief in fietsherstel.

Wat zien we?

Onderstaande figuur toont het aantal organisaties actief in België in de professionele B2C herstelsector tussen 2015 en 2020, evenals hun omzet en de betreffende tewerkstelling. De omzet van de hele sector is gestegen van 368 miljoen EUR in 2015 naar 449 miljoen EUR in 2019 wat met inflatie meegerekend, een stijging van 15% inhoudt. Dat verklaart mee waarom het aantal VTE’s tussen 2015 en 2019 in de herstelsector gestegen is. Daarnaast zien we ook dat er veel meer ondernemingen in de herstelsector zijn dan er VTE’s zijn. Een uitzondering hierop is het herstel van computers en communicatieapparatuur waar er wel meer werknemers zijn dan het aantal organisaties. Over het algemeen kunnen we zeggen dat herstellingen van andere goederen vaak verricht worden door kleine ondernemingen waarvan werknemers dit in bijberoep uitoefenen en/of steunen op vrijwilligers. De cijfers voor het jaar 2020 liggen beduidend lager: hier zien we het effect van de coronacrisis. Recentere cijfers zijn momenteel niet beschikbaar.Uit een inventarisatie van professionele herstellers blijkt dat 86% van de professionele herstellers in België zich in Vlaanderen bevindt. Iets meer dan de helft van zowel de professionele als vrijwillige herstellers in België doet aan fietsherstel. Herstel van EEA en textiel komen respectievelijk op de tweede en derde plaats. Herstel van meubels en andere persoonlijke voorwerpen zijn kleine nicheactiviteiten.Waar willen we naartoe?

Herstellen betekent een gebruiksvoorwerp, toestel of product repareren zodat de eigenaar er langer gebruik van kan maken. Herstellen staat als strategie hoog gerangschikt in de circulaire hiërarchie en we zien deze activiteit graag toenemen: door te herstellen zorgen we ervoor dat producten hun functie langer kunnen uitoefenen en kan de aankoop van nieuwe toestellen evenals het afvoeren van producten uitgesteld worden. Er zijn geen specifieke doelstellingen inzake herstel, maar maatregelen om herstellen en de communicatie erover te doen toenemen zitten in de pijplijn op Belgisch en op EU-niveau.

Wat meet deze indicator?

De sectordata voor deze indicator zijn afkomstig van Eurostat zoals beschikbaar in november 2023. Naaiateliers en fietsenmakers worden niet mee opgenomen in de herstelsector volgens de NACE-categorieën en zijn dus ook niet weergegeven. Complementaire data werden gevonden bij de organisatie Repair&Share, die samen met Repair Together een kaart van herstellers opgemaakt heeft voor België.

Ontdek meer topics

Materiaalproductiviteit
0,43 - 1,47 €/kg

Materiaalproductiviteit

De materiaalproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product en het materiaalverbruik en drukt de efficiëntie van dit...
Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken
45 000 tewerkgestelden

Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken

Deze indicator toont de evolutie van de tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen. Het betreft banen in sectoren die...
Omzet in de circulaire economie
€ 22 miljard

Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet de omzet van een aantal circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen.
Omzet van de erkende kringloopcentra
€ 74,8 miljoen

Omzet van de erkende kringloopcentra

Deze indicator toont de grootte van de sector van erkende kringloopcentra in Vlaanderen aan de hand van omzetcijfers.