EEA in huishoudens

Deze indicator geeft het aantal elektrische en elektronische apparaten (EEA) weer dat zich in huishoudens bevindt.

224 miljoen stuks

  • In 2022 had een gemiddeld Vlaams huishouden 78 EEA-goederen in bezit.
  • Het merendeel zijn witgoed en ICT-producten.

Wat zien we? 

In 2022 bezat een Vlaams huishouden gemiddeld 79,7 EEA-goederen. Het merendeel ervan is witgoed (32,4 stuks), ICT (16,8 stuks) en bruingoed (12,7 stuks). Geëxtrapoleerd voor Vlaanderen komt dit neer op 224 miljoen stuks. De aantallen zijn vrij gelijkaardig doorheen de jaren. Voor het datajaar 2022 zijn er extra data over verlichting beschikbaar: dit betreft 25,6 stuks per huishouden ofwel 71,6 miljoen stuks in Vlaanderen.

Wat is het doel?

In een circulaire economie streven we ernaar om behoeften zo effectief en efficiënt mogelijk in te vullen met producten en diensten, die idealiter zo lang mogelijk meegaan, mits dit niet ten koste gaat van hun milieuprestaties. Circulaire strategieën zoals reparatie en hergebruik maar ook het delen van EEA-goederen verdienen aanmoediging om de levensduur van apparaten te verlengen en het gebruik te intensiveren. Om de analyse vollediger te maken zijn er bijvoorbeeld ook gegevens nodig over de gebruiksstatus van producten.

Waar willen we naartoe?

Deze indicator toont het aantal EEA-goederen dat gemiddeld aanwezig is in een Vlaams huishouden. Dit betreft bruingoed (geluids- en beeldelektronica), witgoed (klein- en groothuishoudelijke apparatuur), ICT-goederen, doe-het-zelf- en tuinapparaten. De data werden aangeleverd door Recupel en zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse bezitsmeting. In de jongste meting werd voor het eerst verlichting meegenomen.

Ontdek meer topics

Huishoudelijk EEA nieuw op de markt
14,7 stuks per inw.

Huishoudelijk EEA nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht....
Gebruiksstatus van EEA in gezinnen
90% in gebruik

Gebruiksstatus van EEA in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van elektrische en elektronische apparaten (EEA) in huishoudens.