Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bewoonbare oppervlakte een gebouw biedt ten opzichte van het perceel dat een gebouw inneemt.

0,24 - 7,6 m² / m² perceel

In 2022 bieden appartementsgebouwen bijna 32 keer meer woonruimte per perceel dan eengezinswoningen.  Wel zien we een aanzienlijke daling van de gebruiksefficiëntie van appartementsgebouwen.

Wat zien we?

Eengezinswoningen bieden 0,24 m² woonoppervlakte per m² perceel; deze waarde is tussen 2016 en 2022 vrijwel constant gebleven.  De gebruiksefficiëntie van appartementsgebouwen laat een sterke daling zien over dezelfde periode van 10,4 tot 7,6. In 2022 bieden deze bijna 32 keer meer bewoonbare oppervlakte per perceel dan eengezinswoningen.Waar willen we naartoe?

Om de druk op het milieu te verlichten en de vraag naar nieuwe gebouwen te verminderen, moeten we de gebruiksefficiëntie van de gebouwenoppervlakte en dus de bewoonbare oppervlakte per vierkante meter perceel verhogen. Dat kan bijvoorbeeld door meer bouwlagen te voorzien; wel moeten we dan rekening houden met de grotere impact van hogere gebouwen door bijvoorbeeld diepere funderingswerken met impact op het bodem- en grondwatersysteem. Een andere mogelijkheid is de verdichting van zones die al bebouwd zijn, bijvoorbeeld door het opsplitsen van percelen of het inrichten van verkavelingen met kleinere percelen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator wordt berekend door de totale woonoppervlakte van gebouwen te delen door de oppervlaktes van de percelen. De woonoppervlakte wordt benaderd door het aantal residentiële gebouwen in Vlaanderen te vermenigvuldigen met de referentiewaarden van de vloeroppervlaktes voor residentiële gebouwen, opgesplitst naar bouwjaar en bebouwingstype. De oppervlaktes van de percelen werden verkregen uit het kadasterregister in Statbel. In deze laatste cijfers zijn de volledige percelen, dus met inbegrip van de tuinen, opgenomen. Dit verklaart deels de lage cijfers.

Ontdek meer topics

Gemiddelde leeftijd van gebouwen
58,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gebouwen

Deze indicator geeft de gemiddelde leeftijd van gebouwen in Vlaanderen weer.
Energie-efficiëntie van gebouwen
313 kWh/m²

Energie-efficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft een indruk van de energie-efficiëntie van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal sociale woningen
157 504 sociale woningen

Aantal sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen beschikbaar en verhuurd zijn in Vlaanderen.
Aantal renovaties
21 077 vergunningen

Aantal renovaties

Deze indicator toont het jaarlijkse aantal renovatievergunningen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen.
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen.