Aantal sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen beschikbaar en verhuurd zijn in Vlaanderen.

157 504 sociale woningen

In 2022 waren er 157 504 sociale woningen verhuurd. Ongeveer 10 percent van deze woningen stond leeg. Zowel het aantal woningen als de leegstand namen toe doorheen de jaren.

Wat zien we?

In 2022 werden in Vlaanderen 157 504 sociale woningen verhuurd. Over het algemeen is er de afgelopen jaren een stijgende trend waar te nemen in het aantal verhuurde sociale woningen: de toename sinds 2012 bedraagt 9,7%. In 2022 stonden er 16 643 sociale woningen leeg, wat neerkomt op 9,6% van het totale aantal. In 2012 betrof leegstand 6,3% van de sociale woningen.Waar willen we naartoe?

Sociale woningen bieden een betaalbare woonoplossing voor daklozen en mensen die in armoede leven. Daarnaast vormen ze ook een interessante manier om de gebruiksefficiëntie van bestaande woningen te verhogen. Sociale verhuurkantoren huren bijvoorbeeld woningen van particuliere eigenaars om die dan te verhuren als sociale woning: het resultaat is minder leegstand en een beter gebruik van de beschikbare woningen. Voor een duiding van bovenstaande trends is evenwel een meer diepgaande analyse nodig.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont zowel het aantal verhuurde sociale woningen als het aantal leegstaande sociale woningen in Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) die de cijfers samenbrengt van de sociale huisvestigingsmaatschappijen (SHM) en de sociale verhuurkantoren (SVK).

Ontdek meer topics

Gemiddelde leeftijd van gebouwen
58,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gebouwen

Deze indicator geeft de gemiddelde leeftijd van gebouwen in Vlaanderen weer.
Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte
0,24 - 7,6 m² / m² perceel

Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bewoonbare oppervlakte een gebouw biedt ten opzichte van het perceel dat een gebouw inneemt....
Energie-efficiëntie van gebouwen
313 kWh/m²

Energie-efficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft een indruk van de energie-efficiëntie van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal renovaties
21 077 vergunningen

Aantal renovaties

Deze indicator toont het jaarlijkse aantal renovatievergunningen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen.
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen.