Massa van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe het gemiddelde gewicht van nieuwe auto’s evolueert.

1694 kg

  • In 2023 lag de gemiddelde massa van nieuwe auto’s op 1694 kg.
  • Tijdens de laatste vier jaren steeg de massa met gemiddeld 60 kg per jaar.

Wat zien we?

De gemiddelde massa van nieuwe auto’s is bereikte in 2023 een waarde van 1694 kg. Terwijl de massa tot en met 2019 constant bleef rond een waarde van 1450 kg, is deze vanaf 2019 sterk beginnen stijgen met een waarde van ca. 50 kg per jaar; de stijging sinds 2022 bedraagt ca. 90 kg. Deze stijging lijkt vooral een gevolg te zijn van de steile opmars van voertuigen met alternatieve aandrijving sinds 2019.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar een invulling van de mobiliteitsbehoefte met minimaal verbruik aan materialen. Om evoluties in bovenstaande cijfers te duiden is een meer uitgebreide analyse nodig. Vermoedelijk zien we het effect van elektrische voertuigen die gemiddeld zwaarder zijn dan voertuigen met conventionele aandrijving. Tegelijk is er ook een omvangrijk materialenverbruik verbonden aan de gebruiksfase van voertuigen: elektrificatie van het wagenpark impliceert een vermindering van het rechtstreekse verbruik van benzine en diesel. De materialenvraag achter het elektriciteitsverbruik komt hiervoor in de plaats, deze zal evolueren als gevolg van de voortschrijdende hernieuwbare energietransitie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s die jaarlijks op de Vlaamse markt komen. De indicator neemt enkel nieuwe auto’s mee omdat zo een scherper beeld van de trends verkregen wordt dan wanneer we naar het volledige wagenpark zouden kijken. De gegevens voor deze indicator zijn afkomstig van Ecoscore, dat beheerd wordt door VITO. De basisdata zijn afkomstig van de FOD Mobiliteit & Transport.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
577 616 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont hoeveel auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
73,9 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO₂-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt.
Uitstoot van het wegverkeer
15 183 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik door voertuigen in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit...
Kilometerstand van gesloopte wagens
192 593 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
18,1 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97,6% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van auto’s die in België gesloopt worden in België. De gerapporteerde...
Valorisatie van oude banden
91% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In...