Circulaire economie in huisvesting

Ons bouwrapport bestudeert de economische, milieu- en maatschappelijke aspecten van onze gebouwen.

In dit rapport stellen we een circulaire economie monitor voor het behoeftesysteem gebouwen voor.

Zoals toegelicht in het rapport werden de indicatoren van deze monitor gekozen om de circulaire economie voor te stellen met inbegrip van economische, milieu- en maatschappelijke aspecten.

Circulaire gebouwen

De indicatoren tonen dat een afzonderlijk gebouw of huis op het eerste zicht circulair zou kunnen lijken. De recyclagegraden van de meerderheid van de bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld hoog, de gemiddelde leeftijd van gebouwen stijgt en de efficiëntie van verwarming van residentiële woningen neemt toe.

Niet-zo-circulair systeem

In zijn geheelheid is het systeem echter nog niet circulair. In Vlaanderen breidt de bebouwde oppervlakte zich nog steeds uit ten koste van natuurlijk land en habitats van dieren in het wild.

De hoeveelheid nieuwe grondstoffen die wordt ontgonnen neemt sterker toe dan dat secundaire grondstoffen kunnen aangeleverd worden vanuit recyclage.

Downcycling, het verlies van kwaliteit van materialen tijdens recyclage, komt vaak voor.

Data gaps

Verder is er een groot gebrek aan gegevens over niet-residentiële gebouwen, samenstellingen van bouwmaterialen, processen aan het einde van de levensduur en over de maatschappelijke impact van gebouwen en huisvesting.

Dit rapport toont dat de data nodig voor een CE monitor wijd verspreid zijn, wijst wegen aan om de kwaliteit van data voor indicatoren te verbeteren, en geeft aanwijzingen voor waar er data nodig zijn om meer inzichtelijk te kunnen monitoren.

Download ons rapport ‘Circular economy Circular economy indicators for buildings and housing’