Circulair bouwen

Ontdek hier de indicatoren met relevantie voor de werkagenda Circulair bouwen.

Circulair bouwen

Werkagenda’s zijn partnerschappen binnen Vlaanderen Circulair die zich richten op circulaire acties binnen een strategisch thema. We linken in deze monitor de indicatoren ook aan de verschillende werkagenda’s. Hier bundelen we de indicatoren die we ter beschikking hebben voor de werkagenda Circulair bouwen.

Indicatoren

Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark
22 077 kton CO₂-eq.

Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in CO2-equivalenten.
Materialenvoetafdruk huisvesting
5 t/inw.

Materialenvoetafdruk huisvesting

De materialenvoetafdruk beschrijft de grondstoffen die direct én indirect, via de voorketens in binnen- en buitenland, nodig zijn voor...
Open ruimte
969 002 ha

Open ruimte

Deze indicator meet de hoeveelheid open ruimte in Vlaanderen en de evolutie ervan. Zo verkrijgen we meer inzicht in...
Mondiale emissieconcentraties
418,53 ppm CO₂

Mondiale emissieconcentraties

Deze indicator geeft de gemiddelde emissieconcentratie in de mondiale atmosfeer weer.
Grondstofreserves

Grondstofreserves

Deze indicator schat de grootte van de Vlaamse grondstoffenvoorraden in.
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen.
Gemiddelde leeftijd van gebouwen
58,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gebouwen

Deze indicator geeft de gemiddelde leeftijd van gebouwen in Vlaanderen weer.
Aantal renovaties
21 077 vergunningen

Aantal renovaties

Deze indicator toont het jaarlijkse aantal renovatievergunningen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen.
Aantal sociale woningen
157 504 sociale woningen

Aantal sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen beschikbaar en verhuurd zijn in Vlaanderen.
Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte
0,24 - 7,6 m² / m² perceel

Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bewoonbare oppervlakte een gebouw biedt ten opzichte van het perceel dat een gebouw inneemt....
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Bebouwde oppervlakte
393 551 ha

Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel ruimte er in Vlaanderen ingenomen is voor bebouwing en geeft meer informatie over de...
Uitstoot van gebouwen en woningen
14 662 kton CO₂-eq.

Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO₂ en fijnstof die samenhangt met het gebruik van gebouwen....
Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen
466 PJ

Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen

De verwarming van gebouwen in Vlaanderen is één van de grootste energieverbruikers en één van de belangrijkste oorzaken van...
Aantal personen bedreigd door waterschaarste
3,22 miljoen

Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator...
Materialenvoetafdruk van de bouwsector
34 746 kton

Materialenvoetafdruk van de bouwsector

Deze indicator biedt een beter inzicht in de materialenvoetafdruk van huisvesting in Vlaanderen. Die wordt bepaald door een schatting...
Aantal personen getroffen door fijnstof
99,95% van de bevolking

Aantal personen getroffen door fijnstof

Deze indicator meet het aandeel van de Vlaamse bevolking dat blootgesteld is aan fijnstof (PM2,5) op jaarbasis en dagbasis.
Aantal daklozen
5 456

Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Dakloosheid is de meest extreme vorm van niet-ingevulde behoefte...
Oppervlakte van niet-residentiële gebouwen
32,9 miljoen m²

Oppervlakte van niet-residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale oppervlakte is van niet-residentiële gebouwen. Dat schetst een beter beeld van de...
Woonoppervlakte van residentiële gebouwen
1,2 miljard m²

Woonoppervlakte van residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale woonoppervlakte is van residentiële gebouwen. Dit schetst een beeld van de benodigde...
Aantal bedrijven
714 083 bedrijven

Aantal bedrijven

Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven er jaarlijks actief zijn in Vlaanderen. Dit geeft een beeld van hoeveel kantoor-,...
Aantal huishoudens
2 926 471 huishoudens

Aantal huishoudens

Deze indicator geeft aan hoe het aantal huishoudens in Vlaanderen op jaarbasis evolueert en biedt inzicht in de vraag...
Landgebruik
29% bebouwde ruimte

Landgebruik

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en schept een beeld van de bebouwings- en...
Energie-efficiëntie van gebouwen
313 kWh/m²

Energie-efficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft een indruk van de energie-efficiëntie van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...

Meer werkagenda’s

Bio-economie

Bio-economie

Ontdek hier de indicatoren met relevantie voor de werkagenda Bio-economie.

Chemie/kunststoffen

Chemie/kunststoffen

Ontdek hier de indicatoren met relevantie voor de werkagenda Chemie/kunststoffen.

Circulair bouwen

Circulair bouwen

Ontdek hier de indicatoren met relevantie voor de werkagenda Circulair bouwen.

Maakindustrie

Maakindustrie

Ontdek hier de indicatoren met relevantie voor de werkagenda Maakindustrie.

Voedselketen

Voedselketen

Ontdek hier de indicatoren met relevantie voor de werkagenda Voeding.

Waterkringlopen

Waterkringlopen

Ontdek hier de indicatoren met relevantie voor de werkagenda Waterkringlopen.